Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Altius Short
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Altius Short
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz prowadzi politykę funduszy indeksowych. W ramach realizacji celu dąży do uzyskania zmiany wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu porównywalnej do zmian benchmarku (indeks WIG20short). W okresie wzrostu indeksu WIG20 inwestycja w Subfundusz wiąże się z ryzykiem poniesienia strat.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Altius Short +13,27% +13,27% +13,27% +13,27% +10,84% +2,86% -27,97% -29,72%
Prowizje pobierane przez fundusz: Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Altius Short
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 4999,99 PLN 4,00 %
5000,00 9999,99 PLN 4,00 %
10000,00 25000,00 PLN 3,50 %
25000,00 50000,00 PLN 3,00 %
50000,00 100000,00 PLN 1,50 %
100000,00 250000,00 PLN 1,00 %
250000,00 500000,00 PLN 0,80 %
500000,00 - PLN 0,40 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 4999,99 PLN -
5000,00 9999,99 PLN -
10000,00 25000,00 PLN -
25000,00 50000,00 PLN -
50000,00 100000,00 PLN -
100000,00 250000,00 PLN -
250000,00 500000,00 PLN -
500000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.