Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ostrożny Inwestor
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Amundi Ostrożny Inwestor
Inwestycje funduszu: Amundi Ostrożny Inwestor
Typ funduszu Krajowy - rynku pieniężnego / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 66%) aktywów w instrumenty rynku pieniężnego i papiery dłużne, (od 66%) aktywów inwestowane jest w instrumenty denominowane w PLN.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Amundi Ostrożny Inwestor +0,09% +0,24% +0,37% -0,34% +0,15% +0,60% +1,40% +2,84%
Prowizje pobierane przez fundusz: Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ostrożny Inwestor
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.