Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Stars Silver Age
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Amundi Stars Silver Age
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Europa)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 70%) aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego CPR Silver Age. (Do 30%) stanowią instrumenty pochodne, waluty i depozyty bankowe. CPR Silver Age inwestuje (od 75%) aktywów w akcjie emitowane przez spółki europejskie z branży medycznej korzystającej na starzeniu się społeczeństw.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Amundi Stars Silver Age +1,14% +2,43% +3,34% +11,89% +13,01% 0,00% 0,00% 0,00%
Prowizje pobierane przez fundusz: Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Stars Silver Age
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.