Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Aviva Dłużnych Pap. Korporacyjnych
Inwestycje funduszu: Aviva Dłużnych Pap. Korporacyjnych
Typ funduszu Krajowy - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 70%) aktywów w instrumentach dłużnych oraz instrumentach rynku pieniężnego, emitowanych przez podmioty inne niż SP.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Aviva Dłużnych Pap. Korporacyjnych +0,01% +0,14% +0,38% +0,41% +3,59% +2,19% +4,40% +6,96%
Prowizje pobierane przez fundusz: Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.