Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Aviva Globalnych Akcji
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 60%) aktywów w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy akcji rynków wschodzących lub w akcje spółek z rynków wschodzących, (do 40%) aktywów inwestowania jest w instrumenty dłużne.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Aviva Globalnych Akcji +3,10% +1,76% +4,23% +9,64% +20,79% +4,56% +11,93% +6,69%
Prowizje pobierane przez fundusz: Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 4999,99 PLN 3,00 %
5000,00 9999,99 PLN 2,50 %
10000,00 25000,00 PLN 2,00 %
25000,00 50000,00 PLN 1,50 %
50000,00 100000,00 PLN 1,25 %
100000,00 500000,00 PLN 0,85 %
500000,00 1000000,00 PLN 0,60 %
1000000,00 - PLN 0,30 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 4999,99 PLN -
5000,00 9999,99 PLN -
10000,00 25000,00 PLN -
25000,00 50000,00 PLN -
50000,00 100000,00 PLN -
100000,00 500000,00 PLN -
500000,00 1000000,00 PLN -
1000000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.