BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2030
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: BNP Paribas PPK 2030
Typ funduszu Krajowy - mieszany / Pracowniczy Plan Kapitałowy (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 40 do 70%) aktywów w akcje. W ramach części dłużnej portfela, (od 30% do 60%) inwestowane jest w obligacje, instrumenty rynku pieniężnego i listy zastawne. W miarę upływu okresu funkcjonowania będzie zwiększany udział części dłużnej. W ostatniej fazie, czyli od roku 2030 (od 85%) wartości aktywów Subfunduszu będzie stanowiła część dłużna.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
BNP Paribas PPK 2030 +1,31% +2,30% +4,42% +6,44% +15,47% +14,10% 0,00% 0,00%
Prowizje pobierane przez fundusz: BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2030
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.