BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
BNP Paribas Aktywny w likwidacji
Inwestycje funduszu: BNP Paribas Aktywny w likwidacji
Typ funduszu Krajowy - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (do 50%) aktywów w instrumenty dłużne i instrumenty rynku pieniężnego, (skarbowe i emitowane przez przedsiębiorstwa). (Do 100%) aktywów inwestowanych jest w instrumenty udziałowe.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
BNP Paribas Aktywny w likwidacji 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -6,34% -10,16% -6,92% -36,04%
Prowizje pobierane przez fundusz: BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.