Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Stabilny
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Caspar Stabilny
Typ funduszu Krajowy - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 35%) aktywów w instrumenty akcyjne, (do 100%) lokowanych jest w instrumenty dłużne. Subfundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa innych funduszy. Subfundusz nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Caspar Stabilny +2,17% +4,85% +5,78% +11,42% +16,34% +20,56% +17,54% -1,40%
Prowizje pobierane przez fundusz: Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Stabilny
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 99999,00 PLN 3,50 %
100000,00 249999,00 PLN 3,00 %
250000,00 499999,00 PLN 2,50 %
500000,00 2000000,00 PLN 1,25 %
2000000,00 5000000,00 PLN 0,50 %
5000000,00 - PLN 0,25 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 99999,00 PLN -
100000,00 249999,00 PLN -
250000,00 499999,00 PLN -
500000,00 2000000,00 PLN -
2000000,00 5000000,00 PLN -
5000000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.