Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Innowacji i Wzrostu
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Copernicus Innowacji i Wzrostu
Inwestycje funduszu: Copernicus Innowacji i Wzrostu
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje aktywa w akcje spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Polski oraz w instrumenty pochodne, których bazę stanowią akcje i indeksy oraz Instrumenty rynku pieniężnego. Strategia subfunduszu zakłada selekcje spółek na podstawie kilku głównych kryteriów do których należą: wzrostowy model biznesu, innowacyjność, globalny potencjał oraz stopa dywidendy podmiotów, w które inwestuje.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Copernicus Innowacji i Wzrostu +3,66% +10,47% +31,67% +10,47% +19,10% +36,93% +18,67% -13,95%
Prowizje pobierane przez fundusz: Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Innowacji i Wzrostu
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.