CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CP Balanced Equity
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
CP FIZ CP Balanced Equity
Zarząd i akcjonariusze funduszu: CP FIZ CP Balanced Equity
Zarządzający funduszem -
Prezes zarządu -
Kapitał akcyjny firmy zarządzającej -
Akcjonariusze -
Informacje o akcjonariuszach -
Agent transferowy -
Bank depozytariusz -
mies.