Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: CA Akcyjny
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 66%) w akcje i instrumenty o podobnym charakterze, przede wszystkim z rynku krajowego (do 34%) aktywów inwestowana jest w Bony Skarbowe, obligacje Skarbu Państwa oraz inne instrumenty dłużne.
Minimalna wpłata 1000 PLN
Opłata za zarządzanie 2.95
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
CA Akcyjny +2,58% +4,62% +8,62% +19,57% +45,77% +37,09% +45,42% +39,70%
Prowizje pobierane przez fundusz: Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.