DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: DB Fund Dynamiczny
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna (Od 66%) aktywów subfunduszu inwestowanych jest w instrumenty udziałowe. (Do 15%) aktywów inwestowane jest bezpośrednio w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty. (Od 75%) aktywów subfunduszu stanowią lokaty denominowane w złotych.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
DB Fund Dynamiczny +5,46% +7,02% 0,00% +8,52% -4,21% -7,35% -9,17% -23,80%
Prowizje pobierane przez fundusz: DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.