DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: DB Fund Dynamiczny
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna (Od 66%) aktywów subfunduszu inwestowanych jest w instrumenty udziałowe. (Do 15%) aktywów inwestowane jest bezpośrednio w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty. (Od 75%) aktywów subfunduszu stanowią lokaty denominowane w złotych.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
DB Fund Dynamiczny +1,26% +3,81% +3,14% +13,05% +25,56% +5,51% +1,50% -12,37%
Prowizje pobierane przez fundusz: DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.