Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Konserwatywny
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: ESA Konserwatywny
Typ funduszu Krajowy - rynku pieniężnego / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje aktywa w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa oraz innych emitentów, w tym przedsiębiorstwa.
Minimalna wpłata 100 PLN
Opłata za zarządzanie maks. 0,5%
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
ESA Konserwatywny +0,03% +0,18% +0,16% -0,14% +0,35% +0,87% +1,80% +3,15%
Prowizje pobierane przez fundusz: Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Konserwatywny
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.