Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Gamma Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
Inwestycje funduszu: Gamma Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
Typ funduszu Krajowy - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz lokuje środki przede wszystkim w polskie obligacje korporacyjne i komunalne. Co najmniej 60% aktywów stanowią papiery wartościowe o charakterze dłużnym, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty. Subfundusz może także nabywać obligacje zamienne na akcje.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Gamma Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,17% +0,64% +0,83% +1,48% +2,19% +2,12% +3,98% +6,65%
Prowizje pobierane przez fundusz: Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.