Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Akcje
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Generali Korona Akcje
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 60%) aktywów w akcje, certyfikaty inwestycyjne, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, (do 40%) aktywów inwestowana jest w inne kategorie lokat wymienione w statucie.
Minimalna wpłata 50 PLN
Opłata za zarządzanie 2,00%
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Generali Korona Akcje +3,54% +4,73% +10,89% +16,18% +31,07% +18,64% +23,83% +12,53%
Prowizje pobierane przez fundusz: Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Akcje
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 5000,00 PLN 5,00 %
5000,00 10000,00 PLN 4,50 %
10000,00 25000,00 PLN 4,00 %
25000,00 50000,00 PLN 3,00 %
50000,00 100000,00 PLN 2,00 %
100000,00 500000,00 PLN 1,50 %
500000,00 1000000,00 PLN 0,75 %
1000000,00 - PLN 0,30 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 5000,00 PLN -
5000,00 10000,00 PLN -
10000,00 25000,00 PLN -
25000,00 50000,00 PLN -
50000,00 100000,00 PLN -
100000,00 500000,00 PLN -
500000,00 1000000,00 PLN -
1000000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.