Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Aktywny
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Generali Obligacje Aktywny
Inwestycje funduszu: Generali Obligacje Aktywny
Typ funduszu Krajowy - obligacji / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (do 30%) aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego (od 60%) aktywów inwestowanych jest w akcje, waluty obce oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Subfundusz inwestuje zarówno w lokaty denominowane w walucie polskiej i obcej, na rynku polskim i zagranicznym.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Generali Obligacje Aktywny +0,75% +1,07% +2,15% -2,25% +1,01% +4,30% +5,61% +14,84%
Prowizje pobierane przez fundusz: Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Aktywny
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 5000,00 PLN 3,00 %
5000,00 10000,00 PLN 2,50 %
10000,00 25000,00 PLN 2,00 %
25000,00 50000,00 PLN 1,50 %
50000,00 100000,00 PLN 1,00 %
100000,00 500000,00 PLN 0,50 %
500000,00 1000000,00 PLN 0,30 %
1000000,00 - PLN 0,15 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 5000,00 PLN -
5000,00 10000,00 PLN -
10000,00 25000,00 PLN -
25000,00 50000,00 PLN -
50000,00 100000,00 PLN -
100000,00 500000,00 PLN -
500000,00 1000000,00 PLN -
1000000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.