Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Złota
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Generali Złota
Typ funduszu Krajowy - surowcowy / uniwersalny (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, które pozwalające osiągać bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję na kurs złota, w tym na wartość kruszcu (np. Invesco Physical Gold ETC, iShares Physical Gold ETC, ETFS Physical Gold ETC, Gold Bullion Securities ETC, Xtrackers Physical Gold ETC, Amundi Physical Gold ETC), jak i na wartość instrumentów finansowych emitowanych przez podmioty, których przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie, przetwarzanie lub handel złotem lub akcje takich podmiotów.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Generali Złota +1,19% -2,74% -4,53% -1,75% +9,96% +16,89% +25,87% +10,39%
Prowizje pobierane przez fundusz: Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Złota
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 5000,00 PLN 5,00 %
5000,00 10000,00 PLN 4,50 %
10000,00 25000,00 PLN 4,00 %
25000,00 50000,00 PLN 3,00 %
50000,00 100000,00 PLN 2,00 %
100000,00 500000,00 PLN 1,50 %
500000,00 1000000,00 PLN 0,75 %
1000000,00 - PLN 0,30 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 5000,00 PLN -
5000,00 10000,00 PLN -
10000,00 25000,00 PLN -
25000,00 50000,00 PLN -
50000,00 100000,00 PLN -
100000,00 500000,00 PLN -
500000,00 1000000,00 PLN -
1000000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.