Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Investor Oszczędnościowy
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Investor Oszczędnościowy
Inwestycje funduszu: Investor Oszczędnościowy
Typ funduszu Krajowy - rynku pieniężnego / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 80%) aktywów w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe rynku pieniężnego, których termin wykupu lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku, emitowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne, w tym państw członkowskich UE oraz przedsiębiorstwa, (do 20%) aktywów w krótkoterminowe depozyty bankowe.
Minimalna wpłata 100 PLN
Opłata za zarządzanie 1.4%
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Investor Oszczędnościowy +0,04% +0,08% +0,34% -0,03% +1,84% +2,20% +3,52% +5,79%
Prowizje pobierane przez fundusz: Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Investor Oszczędnościowy
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.