Investor Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (w likwidacji)
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Investor Property FIZ (w likwidacji)
Zarząd i akcjonariusze funduszu: Investor Property FIZ (w likwidacji)
Zarządzający funduszem -
Prezes zarządu -
Kapitał akcyjny firmy zarządzającej -
Akcjonariusze -
Informacje o akcjonariuszach -
Agent transferowy -
Bank depozytariusz -
mies.