Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Portfel Polskich Funduszy
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Ipopema Portfel Polskich Funduszy
Inwestycje funduszu: Ipopema Portfel Polskich Funduszy
Typ funduszu Krajowy - akcji / małych i średnich spółek (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 70%) aktywów w instrumenty udziałowe, (do 30%) aktywów w krótkoterminowe instrumenty dłużne. Subfundusz może także zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne. Subfundusz inwestuje (do 45%) w aktywa zagraniczne denominowane w walutach obcych.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Ipopema Portfel Polskich Funduszy +1,05% +1,76% -0,03% +2,72% -3,10% -1,43% -1,59% -5,20%
Prowizje pobierane przez fundusz: Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Portfel Polskich Funduszy
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 4999,99 PLN 4,00 %
5000,00 20000,00 PLN 3,50 %
20000,00 50000,00 PLN 3,00 %
50000,00 100000,00 PLN 2,00 %
100000,00 200000,00 PLN 1,50 %
200000,00 - PLN 1,00 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 4999,99 PLN -
5000,00 20000,00 PLN -
20000,00 50000,00 PLN -
50000,00 100000,00 PLN -
100000,00 200000,00 PLN -
200000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.