mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
mFundusz Konserwatywny SFIO
Inwestycje funduszu: mFundusz Konserwatywny SFIO
Typ funduszu Krajowy - obligacji / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Fundusz inwestuje (od 20%) aktywów w akcje, (do 20%) w dłużne papiery wartościowe.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
mFundusz Konserwatywny SFIO +0,19% +0,23% +0,35% -0,37% +0,71% +1,50% +2,72% +5,49%
Prowizje pobierane przez fundusz: mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 50000,00 PLN 2,00 %
50000,00 100000,00 PLN 1,50 %
100000,00 250000,00 PLN 1,00 %
250000,00 - PLN 0,50 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 50000,00 PLN -
50000,00 100000,00 PLN -
100000,00 250000,00 PLN -
250000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.