Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Millennium Dynamicznych Spółek
Inwestycje funduszu: Millennium Dynamicznych Spółek
Typ funduszu Krajowy - akcji / małych i średnich spółek (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 60%) aktywów akcje, (do 40%) inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. Subfundusz inwestuje w spółki o małej i średniej kapitalizacji.
Minimalna wpłata 500 PLN
Opłata za zarządzanie -
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Millennium Dynamicznych Spółek +10,11% +2,18% +0,19% +12,34% +14,03% +16,63% +20,69% -3,29%
Prowizje pobierane przez fundusz: Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.