Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2055
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: NN DFE Nasze Jutro 2055
Typ funduszu Krajowy - mieszany / Pracowniczy Plan Kapitałowy (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 60% do 80%) aktywów w instrumenty udziałowe. (Od 20% do 40%) inwestowane jest w instrumenty dłużne.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
NN DFE Nasze Jutro 2055 +2,08% +4,24% +6,73% +11,15% +31,34% +23,53% 0,00% 0,00%
Prowizje pobierane przez fundusz: Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2055
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.