Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2060
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: NN DFE Nasze Jutro 2060
Typ funduszu Krajowy - mieszany / Pracowniczy Plan Kapitałowy (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 60% do 80%) aktywów w instrumenty udziałowe. (Od 20% do 40%) inwestowane jest w instrumenty dłużne.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
NN DFE Nasze Jutro 2060 +1,96% +4,07% +6,42% +10,61% +30,15% +19,79% 0,00% 0,00%
Prowizje pobierane przez fundusz: Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2060
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.