NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: NN Zrównoważony
Typ funduszu Krajowy - mieszany / zrównoważony (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (50%) aktywów w akcje, (50%) w instrumenty dłużne, emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
NN Zrównoważony +1,67% +2,98% +5,52% +9,09% +20,84% +20,20% +24,43% +23,63%
Prowizje pobierane przez fundusz: NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 2999,99 PLN 3,50 %
3000,00 9999,99 PLN 3,50 %
10000,00 25000,00 PLN 2,50 %
25000,00 50000,00 PLN 2,00 %
50000,00 100000,00 PLN 1,75 %
100000,00 250000,00 PLN 1,50 %
250000,00 500000,00 PLN 1,00 %
500000,00 1000000,00 PLN 0,50 %
1000000,00 - PLN 0,20 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 2999,99 PLN -
3000,00 9999,99 PLN -
10000,00 25000,00 PLN -
25000,00 50000,00 PLN -
50000,00 100000,00 PLN -
100000,00 250000,00 PLN -
250000,00 500000,00 PLN -
500000,00 1000000,00 PLN -
1000000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.