NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L)
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
Inwestycje funduszu: NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
Typ funduszu Krajowy - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (do 100%) aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu ING (L) Renta Fund Global High Yield, który inwestuje w obligacje wysokodochodowe emitowane w dowolnym miejscu na świecie przez spółki, na których ciąży ryzyko zdolności do pełnej realizacji zobowiązań.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego -0,40% -0,06% +0,78% +1,14% +8,33% +5,33% +9,48% +11,89%
Prowizje pobierane przez fundusz: NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L)
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 2999,99 PLN 1,50 %
3000,00 9999,99 PLN 1,25 %
10000,00 50000,00 PLN 1,00 %
50000,00 100000,00 PLN 0,75 %
100000,00 250000,00 PLN 0,50 %
250000,00 1000000,00 PLN 0,40 %
1000000,00 - PLN 0,20 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 2999,99 PLN -
3000,00 9999,99 PLN -
10000,00 50000,00 PLN -
50000,00 100000,00 PLN -
100000,00 250000,00 PLN -
250000,00 1000000,00 PLN -
1000000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.