NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus (L)
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
NN (L) Konserwatywny Plus
Inwestycje funduszu: NN (L) Konserwatywny Plus
Typ funduszu Krajowy - rynku pieniężnego / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje aktywa głównie w krótkoterminowe instrumenty dłużne emitowane przede wszystkim przez Skarb Państwa.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
NN (L) Konserwatywny Plus +0,42% +0,67% +0,43% +0,68% +1,52% +1,84% +2,29% +3,73%
Prowizje pobierane przez fundusz: NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus (L)
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.