NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus (L)
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
NN (L) Konserwatywny Plus
Inwestycje funduszu: NN (L) Konserwatywny Plus
Typ funduszu Krajowy - rynku pieniężnego / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje aktywa głównie w krótkoterminowe instrumenty dłużne emitowane przede wszystkim przez Skarb Państwa.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
NN (L) Konserwatywny Plus -0,06% -0,14% -0,35% -0,58% +0,39% +0,96% +1,64% +2,63%
Prowizje pobierane przez fundusz: NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus (L)
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.