NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L)
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
NN (L) Spółek Dywidendowych USA
Inwestycje funduszu: NN (L) Spółek Dywidendowych USA
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego ING (L) Invest US High Dividend. Fundusz nadrzędny inwestuje (od 2/3) aktywów netto w zdywersyfikowany portfel akcji lub innych zbywalnych papierów wartościowych (warrantów na zbywalne papiery wartościowe oraz obligacje zamienne) emitowanych przez spółki zarejestrowane, notowane w USA i oferujące atrakcyjny zwrot z dywidend.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
NN (L) Spółek Dywidendowych USA +8,79% +12,51% +7,36% +14,17% +0,01% +7,28% +11,27% +10,43%
Prowizje pobierane przez fundusz: NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L)
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 2999,99 PLN 5,00 %
3000,00 9999,99 PLN 4,00 %
10000,00 25000,00 PLN 3,00 %
25000,00 50000,00 PLN 2,50 %
50000,00 100000,00 PLN 2,00 %
100000,00 250000,00 PLN 1,75 %
250000,00 500000,00 PLN 1,25 %
500000,00 1000000,00 PLN 0,75 %
1000000,00 - PLN 0,30 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 2999,99 PLN -
3000,00 9999,99 PLN -
10000,00 25000,00 PLN -
25000,00 50000,00 PLN -
50000,00 100000,00 PLN -
100000,00 250000,00 PLN -
250000,00 500000,00 PLN -
500000,00 1000000,00 PLN -
1000000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.