Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Europejskich
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Noble Fund Akcji Europejskich
Inwestycje funduszu: Noble Fund Akcji Europejskich
Typ funduszu Krajowy - akcji / aktywnej alokacji (Europa)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje co najmniej 70% swoich aktywów w akcje dopuszczone do obrotu na giełdach krajów europejskich należących do UE lub OECD wskazanych w statucie Funduszu, oferowanych przez podmioty mające siedzibę lub prowadzące w tych państwach działalność operacyjną. W celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego i sprawnego zarządzania portfelem subfundusz stosuje techniki inwestycyjne wykorzystujące instrumenty pochodne.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Noble Fund Akcji Europejskich +0,58% +3,21% -0,46% +1,48% +27,16% +11,68% +16,25% -0,13%
Prowizje pobierane przez fundusz: Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Europejskich
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 9999,00 PLN 3,50 %
10000,00 24999,00 PLN 3,00 %
25000,00 49999,00 PLN 2,50 %
50000,00 99999,00 PLN 2,00 %
100000,00 249999,00 PLN 1,50 %
250000,00 499999,00 PLN 1,20 %
500000,00 699999,00 PLN 0,80 %
700000,00 999999,00 PLN 0,75 %
1000000,00 - PLN 0,75 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 9999,00 PLN -
10000,00 24999,00 PLN -
25000,00 49999,00 PLN -
50000,00 99999,00 PLN -
100000,00 249999,00 PLN -
250000,00 499999,00 PLN -
500000,00 699999,00 PLN -
700000,00 999999,00 PLN -
1000000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.