Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Polskich
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Noble Fund Akcji Polskich
Inwestycje funduszu: Noble Fund Akcji Polskich
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Min. 70% wartości aktywów funduszu stanowią akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne. Wartość inwestycji w dłużne papiery i instrumenty rynku pieniężnego nie może przekroczyć 30% wartości aktywów.
Minimalna wpłata 500 PLN
Opłata za zarządzanie -
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Noble Fund Akcji Polskich +3,22% +6,33% +11,31% +16,96% +33,10% +28,95% +40,27% +20,86%
Prowizje pobierane przez fundusz: Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Polskich
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 9999,00 PLN 4,00 %
10000,00 24999,00 PLN 3,50 %
25000,00 499999,00 PLN 3,00 %
50000,00 99999,00 PLN 2,50 %
100000,00 249999,00 PLN 2,00 %
250000,00 499999,00 PLN 1,50 %
500000,00 699999,00 PLN 1,00 %
700000,00 999999,00 PLN 1,00 %
1000000,00 - PLN 0,75 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 9999,00 PLN -
10000,00 24999,00 PLN -
25000,00 49999,00 PLN -
50000,00 99999,00 PLN -
100000,00 249999,00 PLN -
250000,00 499999,00 PLN -
500000,00 699999,00 PLN -
700000,00 999999,00 PLN -
1000000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.