Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Pekao Akcji Aktywna Selekcja
Inwestycje funduszu: Pekao Akcji Aktywna Selekcja
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (do 100%) aktywów w akcje notowanych na GPW w Warszawie. Subfundusz inwestuje w akcje spółek posiadające potencjał wzrostu, akcje spółek uczestniczących w przejęciach i akwizycjach oraz przeprowadzających IPO. Subfundusz inwestuje (do 30%) aktywów w obligacje skarbowe oraz lokaty bankowe. Subfundusz inwestuje część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Pekao Akcji Aktywna Selekcja +6,80% +9,95% +5,48% +16,28% +18,59% +22,48% +25,32% +4,37%
Prowizje pobierane przez fundusz: Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 10000,00 PLN 5,00 %
10000,00 25000,00 PLN 4,50 %
25000,00 50000,00 PLN 3,75 %
50000,00 100000,00 PLN 3,00 %
100000,00 200000,00 PLN 2,50 %
200000,00 300000,00 PLN 2,00 %
300000,00 500000,00 PLN 1,50 %
500000,00 1000000,00 PLN 1,00 %
1000000,00 - PLN 0,50 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 10000,00 PLN -
10000,00 25000,00 PLN -
25000,00 50000,00 PLN -
50000,00 100000,00 PLN -
100000,00 200000,00 PLN -
200000,00 300000,00 PLN -
300000,00 500000,00 PLN -
500000,00 1000000,00 PLN -
1000000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.