Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Pekao Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu
Inwestycje funduszu: Pekao Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu
Typ funduszu Krajowy - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 70%) aktywów w następujące fundusze Pioneer Funds: Absolute Return Bond, Absolute Return Multi-Strategy, Absolute Return Currencies oraz Absolute Return Multi-Strategy Growth. Każdy ze wskazanych funduszy stanowi (do 20%) aktywów subfunduszu. (Do 30%) aktywów inwestowana jest w inne fundusze Pioneer Funds.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Pekao Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu +0,78% -0,09% +0,26% +1,13% +7,16% +7,55% +10,40% +8,65%
Prowizje pobierane przez fundusz: Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 9999,99 PLN 2,50 %
10000,00 25000,00 PLN 2,40 %
25000,00 50000,00 PLN 2,30 %
50000,00 100000,00 PLN 2,00 %
100000,00 200000,00 PLN 1,70 %
200000,00 300000,00 PLN 1,30 %
300000,00 500000,00 PLN 1,00 %
500000,00 1000000,00 PLN 0,70 %
1000000,00 - PLN 0,40 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 9999,99 PLN -
10000,00 25000,00 PLN -
25000,00 50000,00 PLN -
50000,00 100000,00 PLN -
100000,00 200000,00 PLN -
200000,00 300000,00 PLN -
300000,00 500000,00 PLN -
500000,00 1000000,00 PLN -
1000000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.