Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Surowców i Energii
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Pekao Surowców i Energii
Inwestycje funduszu: Pekao Surowców i Energii
Typ funduszu Krajowy - surowcowy / uniwersalny (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (do 50%) aktywów w fundusze Pioneer Funds (Commodity Alpha, EUR Commodities, Austria - Gold Stock, Austria - Energy Stock). Subfundusz inwestuje w obligacje skarbowe oraz depozyty bankowe. Większość aktywów inwestuje w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. Subfundusz zawiera transakcje na instrumentach pochodnych.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Pekao Surowców i Energii -0,16% +3,22% +1,26% +9,74% +26,88% +21,82% +19,78% +15,05%
Prowizje pobierane przez fundusz: Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Surowców i Energii
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 9999,99 PLN 5,00 %
10000,00 25000,00 PLN 4,50 %
25000,00 50000,00 PLN 3,75 %
50000,00 100000,00 PLN 3,00 %
100000,00 200000,00 PLN 2,50 %
200000,00 300000,00 PLN 2,00 %
300000,00 500000,00 PLN 1,50 %
500000,00 1000000,00 PLN 1,00 %
1000000,00 - PLN 0,50 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 9999,99 PLN -
10000,00 25000,00 PLN -
25000,00 50000,00 PLN -
50000,00 100000,00 PLN -
100000,00 200000,00 PLN -
200000,00 300000,00 PLN -
300000,00 500000,00 PLN -
500000,00 1000000,00 PLN -
1000000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.