Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny
Inwestycje funduszu: Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny
Typ funduszu Krajowy - mieszany / pozostałe (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje w jednostki oraz tytuły uczestnictwa. (Do 49%) aktywów stanowią instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Subfundusz inwestuje aktywa w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny +1,05% +1,82% +3,15% +3,15% +9,73% +7,45% +12,96% +18,24%
Prowizje pobierane przez fundusz: Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 9999,99 PLN 2,50 %
10000,00 25000,00 PLN 2,40 %
25000,00 50000,00 PLN 2,30 %
50000,00 100000,00 PLN 2,00 %
100000,00 200000,00 PLN 1,70 %
200000,00 300000,00 PLN 1,30 %
300000,00 500000,00 PLN 1,00 %
500000,00 1000000,00 PLN 0,70 %
1000000,00 - PLN 0,40 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 9999,99 PLN -
10000,00 25000,00 PLN -
25000,00 50000,00 PLN -
50000,00 100000,00 PLN -
100000,00 200000,00 PLN -
200000,00 300000,00 PLN -
300000,00 500000,00 PLN -
500000,00 1000000,00 PLN -
1000000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.