Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Pekao Akcji Europejskich
Inwestycje funduszu: Pekao Akcji Europejskich
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Europa)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (do 80%) aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania. Subfundusz inwestuje (do 20%) aktywów w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Pekao Akcji Europejskich +7,22% +5,93% +5,56% +9,71% +1,06% +9,43% +11,20% +2,11%
Prowizje pobierane przez fundusz: Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 9999,99 PLN 5,00 %
10000,00 25000,00 PLN 4,50 %
25000,00 50000,00 PLN 3,75 %
50000,00 100000,00 PLN 3,00 %
100000,00 200000,00 PLN 2,50 %
200000,00 300000,00 PLN 2,00 %
300000,00 500000,00 PLN 1,50 %
500000,00 1000000,00 PLN 1,00 %
1000000,00 - PLN 0,50 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 9999,99 PLN -
10000,00 25000,00 PLN -
25000,00 50000,00 PLN -
50000,00 100000,00 PLN -
100000,00 200000,00 PLN -
200000,00 300000,00 PLN -
300000,00 500000,00 PLN -
500000,00 1000000,00 PLN -
1000000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.