Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich Plus
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Pekao Obligacji Europejskich Plus
Inwestycje funduszu: Pekao Obligacji Europejskich Plus
Typ funduszu Krajowy - obligacji / uniwersalny (Europa)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (do 64%) aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania. Subfundusz inwestuje (do 33%) aktywów w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Pekao Obligacji Europejskich Plus -0,04% +1,68% +2,41% +2,24% +7,40% +8,82% +6,73% +10,64%
Prowizje pobierane przez fundusz: Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich Plus
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 9999,99 PLN 2,50 %
10000,00 25000,00 PLN 2,40 %
25000,00 50000,00 PLN 2,30 %
50000,00 100000,00 PLN 2,00 %
100000,00 200000,00 PLN 1,70 %
200000,00 300000,00 PLN 1,30 %
300000,00 500000,00 PLN 1,00 %
500000,00 1000000,00 PLN 0,50 %
1000000,00 - PLN 0,25 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 9999,99 PLN -
10000,00 25000,00 PLN -
25000,00 50000,00 PLN -
50000,00 100000,00 PLN -
100000,00 200000,00 PLN -
200000,00 300000,00 PLN -
300000,00 500000,00 PLN -
500000,00 1000000,00 PLN -
1000000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.