Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 3
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Pioneer Zmiennej Alokacji 3
Inwestycje funduszu: Pioneer Zmiennej Alokacji 3
Typ funduszu Krajowy - mieszany / ochrony kapitału (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (do 50%) aktywów w akcje notowane na GPW w Warszawie i kontrakty terminowe na indeks WIG20. Subfundusz inwestuje (do 100%) aktywów w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Pioneer Zmiennej Alokacji 3 -0,17% -0,26% -0,43% -0,17% -1,29% -3,70% -3,38% +2,05%
Prowizje pobierane przez fundusz: Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 3
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.