Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynki EU Wschodniej
Inwestycje funduszu: Pioneer Zmiennej Alokacji Rynki EU Wschodniej
Typ funduszu Krajowy - mieszany / ochrony kapitału (Europa)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (do 60%) aktywów w fundusze Pioneer Funds (Austria, Emerging Europe and Mediterranean Equity, Austria - Eastern Europe Stock, Austria - Russia Stock). Subfundusz inwestuje (do 100%) aktywów w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym (obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynki EU Wschodniej +1,32% +0,91% +1,22% +1,94% +2,05% +1,22% -22,61% -19,87%
Prowizje pobierane przez fundusz: Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.