PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny
Zarząd i akcjonariusze funduszu: PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny
Zarządzający funduszem -
Prezes zarządu -
Kapitał akcyjny firmy zarządzającej -
Akcjonariusze -
Informacje o akcjonariuszach -
Agent transferowy -
Bank depozytariusz -
mies.