PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Rubinowy
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: PKO Rubinowy
Typ funduszu Krajowy - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 45% do 70%) aktywów w instrumenty dłużne oraz tytuły funduszy inwestujących których celem są instrumenty dłużne. (Od 25% do 45%) inwestowanych jest w instrumenty udziałowe oraz tytuły funduszy których celem są instrumenty udziałowe. (Do 10%) aktywów inwestowanych jest w fundusze absolutnej stopy zwrotu.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
PKO Rubinowy +0,38% +0,77% +1,65% +2,15% +7,50% +7,17% 0,00% 0,00%
Prowizje pobierane przez fundusz: PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Rubinowy
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 9999,99 PLN 3,90 %
10000,00 50000,00 PLN 3,40 %
50000,00 100000,00 PLN 3,20 %
100000,00 500000,00 PLN 1,99 %
500000,00 1000000,00 PLN 0,99 %
1000000,00 - PLN 0,49 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 9999,99 PLN -
10000,00 50000,00 PLN -
50000,00 100000,00 PLN -
100000,00 500000,00 PLN -
500000,00 1000000,00 PLN -
1000000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.