PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych
Inwestycje funduszu: PZU Akcji Rynków Rozwiniętych
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna (Od 70%) aktywów inwestowanych jest w fundusze zagraniczne mające siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie (od 50%) aktywów w instrumenty udziałowe podmiotów z siedzibą bądź z przeważającą częścią swojej działalności na rynkach krajów rozwiniętych, bądź odzwierciedlających indeksy akcji krajów rozwiniętych (m.in.: Kraje Europy Zachodniej, Ameryka Północna, Australia, Japonia, Singapur). (Od 50%) portfela lokowane jest w instrumenty denominowane w EUR.
Minimalna wpłata 1000 zł lub 1000 euro
Opłata za zarządzanie 3%
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych +2,82% +7,63% -19,09% -12,46% -6,88% -4,22% -6,43% -5,61%
Prowizje pobierane przez fundusz: PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.