PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Oszczędnościowy
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: PZU Oszczędnościowy
Typ funduszu Krajowy - rynku pieniężnego / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 75%) aktywów w instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe o terminie realizacji praw liczonym od dnia ich zakupu przez subfundusz nie dłuższym niż rok.
Minimalna wpłata 100 PLN
Opłata za zarządzanie 0,8%
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
PZU Oszczędnościowy +0,12% +0,26% +0,37% +0,14% +0,83% +0,43% +1,80% +4,06%
Prowizje pobierane przez fundusz: PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Oszczędnościowy
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.