Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Rynku Surowców (w likwidacji)
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Rockbridge Superior Rynku Surowców (w likwidacji)
Inwestycje funduszu: Rockbridge Superior Rynku Surowców (w likwidacji)
Typ funduszu Krajowy - surowcowy / uniwersalny (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna (Od 50%) aktywów subfunduszu inwestowanych jest w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada ekspozycję na indeksy surowcowe i kursy towarów giełdowych oraz inne instrumenty udziałowe. (Do 50%) aktywów inwestowanych jest w instrumenty dłużne lub depozyty bankowe.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Rockbridge Superior Rynku Surowców (w likwidacji) +0,61% +0,70% -7,01% -4,35% -15,90% -21,83% -15,65% -12,04%
Prowizje pobierane przez fundusz: Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Rynku Surowców (w likwidacji)
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.