Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Dłużny Krótkoterminowy
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Santander Dłużny Krótkoterminowy
Inwestycje funduszu: Santander Dłużny Krótkoterminowy
Typ funduszu Krajowy - rynku pieniężnego / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 70%) aktywów w Bony Skarbowe, obligacje Skarbu Państwa o zmiennym oprocentowaniu, papiery dłużne, (do 30%) w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego (inne niż wymienione wcześniej). Subfundusz nie inwestuje w akcje.
Minimalna wpłata 1000 PLN
Opłata za zarządzanie 2% lub 1,8% lub 1,6%
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Santander Dłużny Krótkoterminowy +0,32% +0,71% -0,58% -0,13% +1,11% +1,84% +2,04% +4,58%
Prowizje pobierane przez fundusz: Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Dłużny Krótkoterminowy
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 100000,00 PLN 3,00 %
100000,00 - PLN -
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta od 0 do 6 mies. powyżej 6 mies.
0,00 - PLN 1,00 % -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.