Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Santander Stabilnego Wzrostu
Inwestycje funduszu: Santander Stabilnego Wzrostu
Typ funduszu Krajowy - mieszany / stabilnego wzrostu (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (do 35%) aktywów w akcje dużych spółek, pozostałe aktywa inwestowane są w Bony Skarbowe, obligacje Skarbu Państwa oraz inne instrumenty dłużne (od 66%) aktywów jest lokowana na rynku RP.
Minimalna wpłata 1000 PLN
Opłata za zarządzanie 2,9% lub 2,4% lub 1,9%
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Santander Stabilnego Wzrostu +0,86% +1,59% +3,65% +4,13% +12,17% +12,21% +13,26% +13,97%
Prowizje pobierane przez fundusz: Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 100000,00 PLN 3,00 %
100000,00 - PLN -
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta od 0 do 6 mies. powyżej 6 mies.
0,00 - PLN 1,00 % -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.