Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Zrównoważony
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Santander Zrównoważony
Inwestycje funduszu: Santander Zrównoważony
Typ funduszu Krajowy - mieszany / zrównoważony (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 30% do 70%) w akcje i instrumenty o podobnym charakterze. Pozostała część aktywów lokowana jest w bony skarbowe, obligacje Skarbu Państwa oraz inne instrumenty dłużne.
Minimalna wpłata 1000 PLN
Opłata za zarządzanie 3,4% lub 2,9% lub 2,4%
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Santander Zrównoważony +1,44% +2,57% +6,04% +7,37% +19,42% +15,03% +17,42% +15,83%
Prowizje pobierane przez fundusz: Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Zrównoważony
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 100000,00 PLN 3,00 %
100000,00 - PLN -
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta od 0 do 6 mies. powyżej 6 mies.
0,00 - PLN 1,00 % -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.