Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Zrównoważony
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Santander Zrównoważony
Zarząd i akcjonariusze funduszu: Santander Zrównoważony
Zarządzający funduszem BZ WBK Asset Management S.A.
Prezes zarządu Krzysztof Samotij
Kapitał akcyjny firmy zarządzającej 13500000 PLN
Akcjonariusze 100% BZ WBK Asset Management S.A.
Informacje o akcjonariuszach Podmiotem dominującym w stosunku do BZ WBK TFI S.A. - w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej - posiadającym 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Towarzystwa jest BZ WBK Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu. Akcjonariuszami BZ WBK Asset Management S.A. posiadającymi po 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy są Bank Zachodni WBK S.A. i Banco Santander SA w Santander (Hiszpania).
Agent transferowy Obsługa Funduszy Inwestycyjnych Sp. z o.o.
Bank depozytariusz Bank Handlowy S.A. w Warszawie
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
mies.