Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR)
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR)
Zarząd i akcjonariusze funduszu: Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR)
Zarządzający funduszem -
Prezes zarządu -
Kapitał akcyjny firmy zarządzającej -
Akcjonariusze -
Informacje o akcjonariuszach -
Agent transferowy -
Bank depozytariusz -
mies.