SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 w likwidacji
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
SEJF Etyczny 2 w likwidacji
Zarząd i akcjonariusze funduszu: SEJF Etyczny 2 w likwidacji
Zarządzający funduszem -
Prezes zarządu -
Kapitał akcyjny firmy zarządzającej -
Akcjonariusze -
Informacje o akcjonariuszach -
Agent transferowy -
Bank depozytariusz -
mies.