Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Skarbiec Global High Yield Bond
Inwestycje funduszu: Skarbiec Global High Yield Bond
Typ funduszu Krajowy - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 65%) aktywów w tytuły uczestnictwa JPM Global High Yield Bond, JPM Emerging Markets Opportunities C. (Do 35%) aktywów inwestowanych jest w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP oraz w depozyty bankowe.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Skarbiec Global High Yield Bond -0,32% -0,22% +0,54% +0,65% +5,59% +1,44% +5,41% +7,71%
Prowizje pobierane przez fundusz: Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 60000,00 PLN 2,50 %
60000,00 120000,00 PLN 2,25 %
120000,00 500000,00 PLN 2,00 %
500000,00 1000000,00 PLN 1,75 %
1000000,00 - PLN 1,50 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 60000,00 PLN -
60000,00 120000,00 PLN -
120000,00 500000,00 PLN -
500000,00 1000000,00 PLN -
1000000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.